Thaeke syn tinzen

Wurd freon fan Thaeke op Hyves Wurd freon fan Thaeke op Facebook Folgje Thaeke op Twitter Thaeke syn linkedin profyl

Nijjiersdûk 2012 - De Rottefalle

1 jannewaris is der tradysjoneel alle jierren wer in nijjiersdûk. Hjoed koene ek de minsken mei in opblaasglydzbaantsjesfobie wer gewoan noflik it wetter yn drave. De hege temperatueren soargen foar wat ekstra dielname. Nei in kertierke ôfkuoljen mochten wy it wetter yn. Omdat de Leyen net al te djip is yn it begjin wie it noch wol in ein toffeljen oant de broek hielendal wiet wie. It wie fris en bynammen oan de holle en de nekke wie dat goed te merken. Omrop Fryslân wie ek noch efkes oanwêzich en tradysjoneel pikte de kameraman my der wer efkes út fansels.


01-01-2012 21:56:58Lit hjirûnder dyn reaksje efter:

Namme:
Eameladres:
Thússide:
Dyn kommintaar:
Thaeke Johannes Kuipers
Reklame (foar mysels)
De lêste kommintaren

I came to your Thaeke syn tinzen page and noticed
27-02-2019 00:43:48
Krista

This is a comment to the Thaeke syn tinzen admin.
19-03-2018 17:56:46
Ramona Jordan

This is a message to the Thaeke syn tinzen admin.
04-03-2018 17:44:09
Ramona Jordan

I came across your Thaeke syn tinzen website and w
03-03-2018 22:23:28
Ramona Jordan

I came to your Thaeke syn tinzen page and noticed
19-02-2018 20:17:55
Rebecca Sutton

I am reaching out since we saw a link to your webs
13-02-2018 18:17:56
Rebecca Sutton

I am reaching out since we saw a link to your webs
07-02-2018 20:23:26
Carla French

Thaeke Johannes Kuipers
Buorren 29
9221 TB De Rottefalle

thaeke(at)thaeke.net
0512-341616
Wurd freon fan Thaeke op Hyves Wurd freon fan Thaeke op Facebook Folgje Thaeke op Twitter Thaeke syn linkedin profyl